कोंकणात

| Labels: | Posted On 1/8/09 at 2:10 AMपाय वाट
वाडी दाट
अन् पहाट
कोंकणात

झाड माड
रान वेड
अन् रहाट
कोंकणात

पान फुल
नवी झूल
झाडावर
कोंकणात

चंद्रमौळी
रिपरिप
माडीवर
कोंकणात

प्रेम माया
गाणी ओव्या
अन् अभंग
कोंकणात

शांत चित्त
चित्त तॄप्त
मना संग
कोंकणात

-
ऍडी जोशी