अताशा असे हे मला काय होते - विडंबन

| Labels: | Posted On 5/5/08 at 11:05 AM

अताशा असे हे मला काय होते
जरा स्ट्राँगशी दारू ग्लासात येते
बरा ढोसता ढोसता स्तब्ध होतो
जशी शांतता एका खंब्यात येते

कधी वाटू घेता विड्यांचा पसारा
कसा सावळा रंग होतो धुराचा
असे हालते आत जोरदार काही
असे हालते आत जोरदार काही
जसा नाच गुत्त्यावरी बेवड्यांचा

जसा ऐकू येतो पिण्याचा इशारा
क्षणी धुंध होतो पिऊनी बिचारा
गटारात ज्या रोज जातो बुडोनी
गटारात ज्या रोज जातो बुडोनी
गटारास त्या मागू जातो किनारा

न अंदाज कुठले ना अवधान काही, किती घेतली सांडली भान नाही,
जसा टुन्न निघतो घराच्या प्रवासा, न कुठले नकाशे न अनुमान काही.

कशी ही अवस्था, कशाला धरावे,
कसे सावरावे, कसे उभे राहावे,
किती झोक जातो तरी घेत जातो,
किती झोक जातो तरी घेत जातो,
असे घेत जाता कुणी थांबवावे.


अताशा असे हे मला काय होते
जरा स्ट्राँगशी दारू ग्लासात येते

Comments:

There are 6 comments for अताशा असे हे मला काय होते - विडंबन